Gebruikerslogin

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
1 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Snelle invoer

Melding wijziging

Melding Do

Melding opdracht

Waarschuwingsbericht

U dient in te loggen om dit formulier te bekijken.

dienstonderbrekingen

Codeaflopend sorteren Dienstonderbreking Type
1 Ziekteverlof RL2
3 Bevallingsverlof RL2
7 Opvangverlof voor adoptie, pleegvoogdij, langdurige pleegzorg RL2
8 Arbeidsongeval RL2
9 VVP n.a.v. arbeidsongeval RL1
16 Verlof voor het vervullen van sommige militaire prestaties in vredestijd RL2
18 Syndicaal verlof RL2
19 Verlof tijdelijk ander ambt/opdracht RL1
22 Afwezigheid lange duur om familiale redenen RL2
26 Verlof ministrieel kabinet Vlaams minister RL1
29 Halftijdse loopbaanonderbreking 50+ vanaf de leeftijd van 50 jaar RL1
30 Verlof voor dwingende redenen van familiaal belang RL2
35 Verlof bijwonen cursussen en examens RL1
45 Staking RL2
46 Staking bij de openbare vervoerdiensten - heirkracht (Corona) RL2
47 Profylactische maatregelen RL2
68 Nascholing volgen RL1
72 Preventieve schorsing
87 Voltijdse loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen RL2
89 Deeltijdse loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen RL1
90 Omstandigheidsverlof RL2
97 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof RL2
98 TBS persoonlijke aangelegenheden RL1
104 Volledige loopbaanonderbreking voor bijstand zware zieke RL2
105 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor bijstand zware zieke RL1
107 107_Bonus TBS 58+ (56+) RL1
108 Voltijdse TBS 58+ (56+) RL2
109 Bedreigd door een beroepsziekte RL1
113 Moederschapsbescherming RL1
114 Verlof wegens bijzondere opdracht (met behoud loon) RL1
116 VVP wegens ziekte - beslissing pensioencommissie RL1
119 Omstandigheidsverlof nav de geboorte van een kind RL2
122 Ouderschapsverlof in het kader van een deeltijdse loopbaanonderbreking RL1
143 Onbezoldigd ouderschapsverlof RL2
144 Verlof wegens overmacht RL2
150 Verlenging bevallingsverlof 1 dag RL2
150 Verlenging bevallingsverlof 1 dag RL2
154 Loopbaanonderbreking met een vijfde - ouderschapsverlof RL1
155 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor medische bijstand met 1/5de RL1
156 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen met 1/5de RL1
158 VVP wegens ziekte 50 - 74 % RL1
159 VVP wegens ziekte >= 75 % RL1
161 Pleegzorgverlof korte duur RL2
189 Langdurig VVP wegens medische redenen RL1
197 Zorgkrediet voor kind tot 12 jaar voltijds RL2
198 Zorgkrediet voor kind tot 12 jaar halftijds RL1
199 Zorgkrediet voor kind tot 12 jaar met 1/5de RL1
200 Zorgkrediet voor medische bijstand voltijds RL2
201 Zorgkrediet voor medische bijstand halftijds RL1
202 Zorgkrediet voor medische bijstand met 1/5de RL1

Pagina's