Gebruikerslogin

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
4 + 12 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde

De v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde is het schoolbestuur van al de broederscholen.
Het schoolbestuur (vroeger ook wel 'inrichtende macht' genoemd) draagt de juridische, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële verantwoordelijkheid van de scholen. Het schoolbestuur organiseert het onderwijs, werft personeel aan, kent attesten, getuigschriften en diploma's toe.
De Vlaamse Gemeenschap betaalt de personeelsleden en verschaft werkingstoelagen per school; hier staat controle en toezicht van de overheid tegenover.
Voor het dagelijkse beleid is de lokale schooldirectie verantwoordelijk.

Meer dan 50 scholen en 3 internaten hebben een zelfde schoolbestuur:
v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119
9000 Gent
tel. 09 221 45 45

Sectorverantwoordelijke Onderwijs

Luk De Staercke is vernatwoordelijke voor de sector onderwijs bij de Broeders van Liefde en coördineert de verschillende onderwijsniveaus. Hij is lid van de Raad van Bestuur van het schoolbestuur en vervult daarin de taak van secretaris.

Luk De Staercke
Stropstraat 119
9000 Gent
tel. 09 221 45 45
fax 09 221 98 89
e-mail:luk.de.staercke@fracarita.org

Basisonderwijs

Wim Tratsaert is adjunct-sectorverantwoordelijke van het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs). Hij is ook gemandateerde voor het basisonderwijs. 

Stropstraat 119
9000 Gent
tel. 09 241 19 79
fax 09 221 98 89
e-mail:wim.tratsaert@fracarita.org

Secundair Onderwijs

Yves Demaertelaere is adjunct-sectorverantwoordelijke van het secundair onderwijs (algemeen secundair, technisch secundair, en beroeps-secundair onderwijs). Hij is ook gemandateerde voor het secundair onderwijs.

Stropstraat 119
9000 Gent
tel. 09 241 19 51
fax 09 221 98 89
e-mail: yves.demaertelaere@fracarita.org