Gebruikerslogin

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
1 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

vzw Katholieke Scholen

Het SchoolBestuur.

Een school wordt bestuurd door een overheid (gemeente, provincie, Vlaamse Gemeenschap) of door een vzw. Men gebruikt voor een schoolbestuur ook wel eens de term “inrichtende macht”. Onze school wordt bestuurd door de vzw Katholieke Scholen van Gent-Drongen (Baarle en Drongen-Centrum. Zetel: Baarledorpstraat 1, B-9031 Gent-DRONGEN Ondernemingsnummer: 432 589 811
De vzw heeft twee scholen ( de Don Boscoschool en de Sint-Vincentiusscholen) en drie vestigingen (Don Bosco Baarle, De Vuurtoren in Drongen-Centrum en De Berenboot in Landegem).

De leden van de vzw zijn allemaal vrijwilligers. Zij vormen de Algemene Vergadering. Deze kiest uit haar rangen een Raad van Bestuur – het “schoolbestuur”. Dit heeft als opdracht, overeenkomstig de onderwijswetgeving, het scheppen van de noodzakelijke goede voorwaarden voor het realiseren van goed onderwijs. Het is verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid van de scholen, het financieel beleid, het personeelsbeleid, het infrastructuurbeleid, …

De samenstelling en taakverdeling van het schoolbestuur ziet er als volgt uit:

De Heer Eric Van Melkebeke
Eerwaarde Heer Joost De Boever
Eerwaarde Zuster Denise Van Damme
De Heer Marc Meerschman
De Heer Gilbert Vermeersch
De Heer André Vanballenberghe
Mevrouw Christine Heye
De Heer Paul Rabaut
Mevrouw Katrien Goeman
Mevrouw Els Moerman