Gebruikerslogin

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
10 + 7 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Dienstonderbrekingen

Welk verlof aanvragen

Wil je je loopbaan in het onderwijs geheel of gedeeltelijk onderbreken? 

 

Afwezig door ziekte of een ongeval? Om medische redenen minder werken, of in een andere functie? Wat bij besmettingsgevaar op school?

 

dienstonderbrekingen

Codeaflopend sorteren Dienstonderbreking Type
1 Ziekteverlof RL2
3 Bevallingsverlof RL2
7 Opvangverlof voor adoptie, pleegvoogdij, langdurige pleegzorg RL2
8 Arbeidsongeval RL2
9 VVP n.a.v. arbeidsongeval RL1
16 Verlof voor het vervullen van sommige militaire prestaties in vredestijd RL2
18 Syndicaal verlof RL2
19 Verlof tijdelijk ander ambt/opdracht RL1
26 Verlof ministrieel kabinet Vlaams minister RL1
29 Halftijdse loopbaanonderbreking 50+ vanaf de leeftijd van 50 jaar RL1
30 Verlof voor dwingende redenen van familiaal belang RL2
35 Verlof bijwonen cursussen en examens RL1
45 Staking RL2
46 Staking bij de openbare vervoerdiensten - heirkracht (Corona) RL2
47 Profylactische maatregelen RL2
68 Nascholing volgen RL1
87 Voltijdse loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen RL2
89 Deeltijdse loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen RL1
90 Omstandigheidsverlof RL2
97 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof RL2
104 Volledige loopbaanonderbreking voor bijstand zware zieke RL2
105 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor bijstand zware zieke RL1
109 Bedreigd door een beroepsziekte RL1
113 Moederschapsbescherming RL1
114 Verlof wegens bijzondere opdracht (met behoud loon) RL1
119 Omstandigheidsverlof nav de geboorte van een kind RL2
122 Ouderschapsverlof in het kader van een deeltijdse loopbaanonderbreking RL1
143 Onbezoldigd ouderschapsverlof RL2
144 Verlof wegens overmacht RL2
150 Verlenging bevallingsverlof 1 dag RL2
154 Loopbaanonderbreking met een vijfde - ouderschapsverlof RL1
155 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor medische bijstand met 1/5de RL1
156 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen met 1/5de RL1
158 VVP wegens ziekte 50 - 74 % RL1
159 VVP wegens ziekte >= 75 % RL1
161 Pleegzorgverlof korte duur RL2
189 Langdurig VVP wegens medische redenen RL1
197 Zorgkrediet voor kind tot 12 jaar voltijds RL2
198 Zorgkrediet voor kind tot 12 jaar halftijds RL1
199 Zorgkrediet voor kind tot 12 jaar met 1/5de RL1
200 Zorgkrediet voor medische bijstand voltijds RL2
201 Zorgkrediet voor medische bijstand halftijds RL1
202 Zorgkrediet voor medische bijstand met 1/5de RL1
203 Zorgkrediet voor palliatieve zorg voltijds RL2
204 Zorgkrediet voor palliatieve zorg halftijds RL1
205 Zorgkrediet voor palliatieve zorg met 1/5de RL1
206 Zorgkrediet voor kind met handicap voltijds RL2
207 Zorgkrediet voor kind met handicap halftijds RL1
208 Zorgkrediet voor kind met handicap met 1/5de RL1
209 Zorgkrediet voor opleiding voltijds RL2
210 Zorgkrediet voor opleiding halftijds RL1
211 Zorgkrediet voor opleiding met 1/5de RL1
213 Verlof voor verminderde prestaties voltijds RL2
214 Verlof voor verminderde prestaties halftijds RL1
215 Verlof voor verminderde prestaties met 1/5de RL1
216 Verlof voor verminderde prestaties afwijking volume RL1
217 Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar halftijds RL1
218 Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar met 1/5de RL1
219 Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar afwijking volume RL1
220 Afwezigheid voor verminderde prestaties RL1

Pagina's

Kalender webedison