Gebruikerslogin

Procedure aangifte arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten zorgt voor de elektronische aangifte van de arbeidsongevallen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen via het portaal van de sociale zekerheid (Publiato). Dit betekent dat er voor de onderwijsinstellingen niets verandert aan de manier waarop een arbeidsongeval aangegeven wordt. De aangifteformulieren van het arbeidsongeval worden per post naar het volgende adres gestuurd: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP) Arbeidsongevallen Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL Het is ook mogelijk om de aangifteformulieren in te scannen, bij voorkeur in pdf-formaat, en op te sturen naar arbeidsongevallen.agodi@vlaanderen.be